BANK OF UNCERTAINTY

This bank has no building, hierarchy, or financial system. Its sole deposit is the feeling of uncertainty regarding the understanding of values within money, finance, cryptocurrencies, hedge funds, and the entire global attractor (system) on which all of this floats together.

The only physical manifestation of the Bank of Uncertainty is an empty banknote to which you give value with your dilemmas about the ability of money to represent specific value.

So:
On the front side of the banknote, create value with your dilemmas about money! Leave a trace and share your situations, uncertainties, observations, and reflections regarding the relationship between money and the value it represents.
Sign the banknote.
Counterfeiting is not prohibited because it is impractical.

On the back side, write a free estimate of the value of your dilemma in euros. If you ever find yourself in a situation where you exchange your banknote for any tangible money, cryptocurrency, or other artistic currency, you are obligated to pay the Bank of Uncertainty 20% of the exchanged value.

You can download a printable PDF of the banknote on this link.

---

Ova banka nema zgradu, hijerarhiju ili finansijski sistem. Njen jedini depozit je osećaj neizvjesnosti u vezi razumijevanja vrijednosti unutar novca, finansija, kripto-valuta, hedž-fondova i čitavog globalnog atraktora (sistema), na kojem sve to zajedno pluta.

Jedina fizička manifestacija Banke Neodređenosti je prazna banknota, kojoj vi dajete vrijednost svojim dilemama o sposobnosti novca da zastupa specifičnu vrijednost.

Dakle:
Na prednjoj strani banknote stvorite vrijednost svojim dilemama o novcu!
Ostavite trag i podijelite svoje situacije, nesigurnosti, zapažanja i refleksije u vezi odnosa novca i vrijednosti koju zastupa.
Potpišite banknotu.
Falsifikovanje nije zabranjeno, jer je neizvodljivo.

Na zadnjoj strani upišite slobodnu procjenu vrijednosti vaše dileme u evrima. Ako ikada dođete u situaciju da razmijenite vašu banknotu za bilo koji dekretni novac, kripto-valutu ili drugi umjetnički novac, dužni ste isplatiti Banci Neodređenosti 20% iznosa vrijednosti razmjene.

Možete preuzeti banknotu u PDF-u, spremnu za štampanje na ovom linku.